Aktualności

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zaprasza na szkolenie

Szkolenie

„Agrotechnika zbóż i rzepaku”

które odbędzie się dnia 6.12.2018 r.

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3, sala nr 122

Program:

10.00-10.15 Otwarcie szkolenia – Kierownik PZDR Krasnystaw - Wiesław Orzędowski

10.15-11.45 Wybrane elementy agrotechniki zbóż i rzepaku - główny specjalista ds. zbóż i rzepaku LODR w Końskowoli - Krzysztof Kurus

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.15 Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego w Izbicy – Marcin Wojewoda Prezes Zarządu

12.15-12.30 Oferta handlowa kwalifikowanego materiału siewnego (zboża) - Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. - Radosław Berbeć – przedstawiciel handlowy

12.30-13.00 Podsumowanie i dyskusja

Zawiadomienie

RG.0002.15.2018                                                                    Fajsławice, 26 listopada 2018r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, z późn. zm.).

zwołuję

II sesję Rady Gminy Fajsławice

na piątek, 30 listopada 2018 roku o godz. 13.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjecie uchwał:

- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

- w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska,

- w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Socjalnych,

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fajsławice.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zakończenie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                                       Sławomir Michalak

I Sesja Rady Gminy Fajsławice

W dniu 23 listopada 2018 r. Odbyła się I Sesja Rady Gminy Fajsławice, na której radni nowej kadencji odebrali zaświadczenie o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Podaczas obrad dokonano wyboru Pana Sławomira Michalaka na Przewodniczącego Rady oraz Panią  Annę Wójcik na Wiceprzewodniczącą.

W dalszej części obrad  Wójt Janusz Pędzisz odebrał zaświadczenie o wyborze oraz złożył ślubowanie.

P1070140

P1070154P1070159

P1070160

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

logo ms

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

              29_października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Fajsławicach odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fajsławice wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo sprawiedliwości Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Fajsławice zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 24 040,00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 23799,60 zł /99% wartości sprzętu / oraz wkład własny gminy w wysokości tylko 1% - 240,40 zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany następującym jednostkom OSP włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na podstawie umowy darowizny:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Fajsławicach otrzymała:

- Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), Detektor napięcia , Zabezpieczenie poduszki powietrznej dla kierowcy i pasażera, Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, 2 latarki akumulatorowe, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Drugich otrzymała:

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), Detektor napięcia, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, 4 latarki akumulatorowe.

             Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie bryg .Dariusza Pylaka, Zastępy Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie mł. insp. Janusza Pudźwy, oraz Komendanta Gminnego OSP dh Waldemara Dąbskiego. W imieniu OSP Fajsławice - sprzęt odebrał Prezes Patryk Błaziak, a w imieniu OSP Siedliska Drugie - Prezes Sławomir Michalak.

           Nabyty sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zwłaszcza przy wypadkach komunikacyjnych .

         Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Fajsławice realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

DSCN9380

DSCN9381

DSCN9382

DSCN9387

Obchody 100-lecia Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 r. obchodziliśmuy setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym  w Fajsławicach, następnie procesja przeszła na stary cmentarz gdzie został oddany hołd poległym w obronie ojczyzny.

Na zakończenie obchodów Święta Niepodległości dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach pod kierownictwem Pani Agnieszki Czemerys przedstawiły część artystyczną pod tytułem "Moja Ojczyzna".

niepodlegloscgmina 02

niepodlegloscgmina 04

niepodlegloscgmina 12

niepodlegloscgmina 19

Our website is protected by DMC Firewall!