INWESTYCJE 2012

Gmina Fajsławice w 2012 roku zrealizowała osiem dużych zadań inwestycyjnych o wartości 2 863 007,99 zł, na które pozyskała 2 163 639,26 zł. Szczegółowy wykaz tych zadań przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach.

Wartość całkowita  1 862 503,75 zł, kwota dofinansowania  - 1 490 003 zł (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007 -2013).

2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110024L od km 0+893 do km 1+490 w Siedliskach Pierwszych.

W ramach zadania wykonano utwardzenie wąwozu na długości 597 m i szerokości 3 m polegające na wyrównaniu podłoża, wykonaniu podbudowy piaskowej, wyłożenie płytami lotniczymi oraz wykonanie ścieku wodnego z koryt cementowo – piaskowych szerokości 60cm.

Wartość całkowita – 280 825,63 zł, kwota dofinansowania 224 660, 50 zł (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

3. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109622L od km 0+005 do km 0+265 w Suchodołach.

W ramach zadania wykonano stabilizację cementowo – piaskową o grubości 10 cm, na którą położono drugą warstwę z kruszywa łamanego frakcji ø 0 - 31 mm i masę asfaltowo - bitumiczną o grubości 5 cm. Ponadto wykonano odwodnienie z koryt ściekowych o szerokości 60 cm, a ściany zabezpieczono płytami o wymiarach 50 x 50 cm.

Wartość całkowita – 122.977 zł, kwota dofinansowania – 98 381,60 zł (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

4. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110034L od km 0+018 do km 0+280 w Siedliskach Drugich.

Utwardzenie wykonano na podbudowie cementowo – piaskowej o grubości 10 cm, na którą wyłożono płyty lotnicze o wymiarach 3 x 1 m. Wykonano także pobocze szerokości 0,70 m i rów odwadniający.

Wartość całkowita - 254.266,40 zł, kwota dofinansowania – 203 413,12 zł (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

5. Remont drogi dojazdowej Nr 109605L w miejscowości Dziecinin, gm. Fajsławice w km 0+049 - 0+449.

Remont polegał na położeniu masy bitumiczno – asfaltowej o grubości 5 cm na odcinku 400m.

Wartość całkowita - 82.656,00 zł.

6. Modernizację drogi gminnej Nr 109604L w miejscowości Suchodoły.

Modernizacja polegała na wzmocnieniu warstwy górnej kruszywem łamanym frakcji 0 – 31mm, a następnie położono warstwę asfaltowo – bitumiczną o grubości 5cm.

Wartość całkowita -  86.507,19 zł, kwota dofinansowania – 60 555,03 zł (Fundusz Odnowy Gruntów Rolnych).

7. Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach.

Wartość całkowita - 112.793,34 zł, kwota dofinansowania  – 56 396,67 zł (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

8. Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Zespołu Szkół w Siedliskach Drugich.

Wartość całkowita - 60.458,68 zł, kwota dofinansowania– 30229,34 zł (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Tadeusz Chruściel

Jacek Kęcik

DMC Firewall is a Joomla Security extension!