PIENIĄDZE NA DROGI I WĄWOZY

W dniu 6 lutego 2013 roku gmina Fajsławice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 550 000 zł na realizację następujących zadań:

1) Utwierdzenie i odwodnienie wąwozów lessowych na odcinku 464 m drogi gminnej, w miejscowości Siedliska Pierwsze.   

W ramach zadania na szerokości 4 m wykonana zostanie stabilizacja cementowo – piaskowa o grubości 10 cm, na którą położona zostanie masa asfaltowo-bitumiczna grubości 5 cm. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie z koryt cementowych o szerokości 60 cm wraz ze zjazdami na drogi dojazdowe do pól. Ściany zabezpieczone będą płytami o wymiarach 50 x 50 cm.

2) Utwierdzenie i odwodnienie wąwozów lessowych na odcinku 353 m drogi gminnej w miejscowości Wola Idzikowska. (zakres podobny jak w Siedliskach Pierwszych)

3) Utwierdzenie i odwodnienie wąwozów lessowych na odcinku 206 m drogi gminnej w miejscowości Siedliska Drugie.

Zadanie będzie kontynuacją utwardzenia wąwozu wraz z odwodnieniem, które miało miejsce w 2012 roku, w tym w kierunku Siedlisk Drugich – 106 m i Siedlisk Pierwszych - 100m   . Powstałe skrzyżowanie będzie wykonane na podsypce cementowo - piaskowej grubości 15 cm i wyłożone płytami lotniczymi o wymiarach 3 x 1 m z odwodnieniem wyłożonym korytami spustowymi o szerokości 60 cm. W celu zapobieżenia obsuwania się wąwozu ściany boczne wyłożone zostaną płytami ceramicznymi o wym. 50 x 50 cm. Szerokość drogi to 4 m.

 

Gmina otrzymała również dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 377 909,01 zł na budowę 930m drogi w Marysinie na odcinku Marysin – Suchodoły. Zakres rzeczom obejmuje wykonanie jezdni szerokości 5 m, poboczy 2 x 0,70 m oraz na pewnym odcinku rowów odwadniających z przepustem ø 0,60m. Jezdnia będzie miała trzy warstwy: cementowo-piaskową grubości 10 cm, kruszywo łamane grubości 15 cm i masa asfaltowo-bitumiczna grubości 6 cm.

Kolejnym zadaniem jest przebudowa drogi Nr 109 602L w miejscowości Fajsławice (biegnąca od drogi krajowej S17 do Pana Adamiaka), o wartości 153 398, 91zł. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. chodnik z kostki brukowej o szerokości 2m, parking od strony SRH o szerokości 3m i nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej (na długości Spółdzielni) o grubości 5 cm.

Niniejsze zadania zostaną zrealizowane w 2013 roku.

Red.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!