Nabór wniosków

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że nabór zgłoszeń o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. prowadzony będzie w terminie od 22 lutego do 4 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, świetlica wiejska (dawna sala kina).

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) należy składać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Gminy Fajsławice w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

Deklaracje złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu!

 Szczegółowe informacje na temat naboru dokumentów zgłoszeniowych znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107 oraz w linku poniżej:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Deklaracja zgłoszeniowa

Załącznik 1 - Kolektory

Załącznik 2 - Pompy

umowa użyczenia

Our website is protected by DMC Firewall!