Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Fajsławice z dnia 25 listopada 2016r.

zwołuję

XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Fajsławice

na dzień 28 listopada 2016r. ( poniedziałek) na godz.14.00

w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice

Proponuję porządek obrad nadzwyczajnej sesji rady Gminy Fajsławice:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach i nadania jej statutu.
  4. Zakończenie obrad

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  (-) Andrzej Wójcik

Our website is protected by DMC Firewall!