Projekty w trakcie realizacji

Spis treści

stopka3

Projekt pn. „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU,
jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku,
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie Gminy Fajsławice.

Opis projektu:
W ramach projektu planowany jest montaż 241 instalacji kolektorów słonecznych (w wariancie: na dachu, na ścianie i na gruncie) oraz 146 powietrznych pompy ciepła do CWU na/w budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3 947 987,81 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 2 929 051,43 zł (do 85% kwalifikowanych kosztów netto)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 grudnia 2016 roku

Planowany okres realizacji: 22.04.2016 – 28.03.2019

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd