Projekty w trakcie realizacji

Spis treści


stopka1

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Cel operacji:
utworzenie siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis operacji:

W ramach operacji powstanie siłowanie zewnętrzne, w której zlokalizowanych będzie 12 urządzeń rekreacyjnych oraz urządzania uzupełniające.

Urządzenia siłowni:

1. Biegacz

2. Rowerek

3. Twister + wahadło

4. Wioślarz

5. Twister potrójny

6. Orbitrek

7. Sztanga w leżeniu

8. Narciarz

9. Motyl + motyl w rewersie

10. Prasa nożna + prasa nożna

11. Poręcze + prostownik pleców

12. Wyciąg górny + wyciąg dolny

Elementy uzupełniające:

Kosz na śmieci

Ławeczka z oparciem

Tablica regulaminowa

Stojak na rowery

W ramach operacji zostanie wykonane również utwardzenie terenu za pomocą kostki brukowej - 236m2.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 50 osób (pomiar 1 raz na kwartał)

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 59 874,14 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 38 097 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 7 kwietnia 2017 roku
Planowany okres realizacji: do listopada 2017 roku.


stopka 2

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Suchodoły”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:
Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich i podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości wód gruntowych i powierzchniowych poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.

Przewidywane wyniki operacji:
systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych: 14,215 km
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3 842 495,38zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 1 963 899zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 20 lipca 2017 roku
Planowany okres realizacji: do czerwca 2018 roku.


stopka3

Projekt pn. „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU,
jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku,
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie Gminy Fajsławice.

Opis projektu:
W ramach projektu planowany jest montaż 241 instalacji kolektorów słonecznych (w wariancie: na dachu, na ścianie i na gruncie) oraz 146 powietrznych pompy ciepła do CWU na/w budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3 947 987,81 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 2 929 051,43 zł (do 85% kwalifikowanych kosztów netto)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 grudnia 2016 roku

Planowany okres realizacji: 22.04.2016 – 28.03.2019

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd