Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

logo ms

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

              29_października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Fajsławicach odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fajsławice wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo sprawiedliwości Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Fajsławice zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 24 040,00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 23799,60 zł /99% wartości sprzętu / oraz wkład własny gminy w wysokości tylko 1% - 240,40 zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany następującym jednostkom OSP włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na podstawie umowy darowizny:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Fajsławicach otrzymała:

- Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), Detektor napięcia , Zabezpieczenie poduszki powietrznej dla kierowcy i pasażera, Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, 2 latarki akumulatorowe, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Drugich otrzymała:

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), Detektor napięcia, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, 4 latarki akumulatorowe.

             Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie bryg .Dariusza Pylaka, Zastępy Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie mł. insp. Janusza Pudźwy, oraz Komendanta Gminnego OSP dh Waldemara Dąbskiego. W imieniu OSP Fajsławice - sprzęt odebrał Prezes Patryk Błaziak, a w imieniu OSP Siedliska Drugie - Prezes Sławomir Michalak.

           Nabyty sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zwłaszcza przy wypadkach komunikacyjnych .

         Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Fajsławice realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

DSCN9380

DSCN9381

DSCN9382

DSCN9387

DMC Firewall is a Joomla Security extension!