Ogłoszenie

            Gmina Fajsławice jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,24ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1882, zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Suchodoły, gm. Fajsławice.

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą Kw Nr ZA1K/00051700/3.

Nieruchomość przeznaczona będzie do sprzedaży lub oddania w najem (nie są wykluczone również inne formy przekazania).

Urząd Gminy Fajsławice zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania pisemnych propozycji dotyczących sposobu zagospodarowania tej nieruchomości, które należy składać w Urzędzie Gminy Fajsławice w terminie do dnia 31 października 2011 r.

Informacje na ten temat są udzielane po n-rem tel. 81 58 53 002.

                                                                                              Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                               / -/ Tadeusz Chruściel

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd