Zawiadomienie

RG.0002.1.2020                                                                                       Fajsławice, dn. 13 stycznia 2020r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2019r. poz.506.).

zwołuję

XVII sesję Rady Gminy Fajsławice

na 15 stycznia 2020 roku (środę) o godz. 9:00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały:
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Fajsławicach.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zakończenie obrad.

 

         Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

   Sławomir Michalak

DMC Firewall is a Joomla Security extension!